• Als je nog maar een dag te leven had

    Graag delen we een praktisch en toegankelijk tv-college door Arjen van Veelen uit 2012 van de Humanistische Omroep over de stoïcijn Seneca.  http://www.human.nl/speel.VPWON_1175292.html Hoe zou je je leven inrichten als je wist dat je nog maar één dag te leven had? Volgens Seneca moet je elke dag nadenken over het eind van je leven. Alleen dan kom je tot inzicht in welke dingen je belangrijk vindt in het leven en dingen die er niet toe doen. De meeste mensen zijn aan het einde van hun leven dommer dan toen ze geboren werden. Dan ben je onbezorgd je hebt geen ambities, je hebt geen angsten, je bent er gewoon. Seneca was…

  • Animatie van Overpeinzingen van Aurelius

    Marcus Aurelius wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de oudheid. De fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen, ontstaan tijdens zijn zoektocht naar zichzelf en naar de zin van het universum, vertellen over twijfel en wanhoop, over overtuiging en vervoering. [wpvideo nL4oBOvU]