Begrijpen

Over het algemeen,  doen we allemaal het beste wat we kunnen … Maar we zijn niet vaak niet bekend met de reden achter de handelingen van mensen. Dus laten we geduldig met anderen zijn en ons oordeel over hen op schorten en  erkennen dat er grenzen zijn aan wat we van en over een ander kunnen begrijpen.

– Epictetus

Photo by Daniel Lonn on Unsplash