Dialogen

De twaalf dialogen geven een veelomvattend beeld van de voorwaarden waaraan een mens moet voldoen om dit ideaal van een door de rede geleid leven te bereiken. Dan pas mag men tot de wijzen worden gerekend. In deze voortreffelijk leesbare vertaling bieden de dialogen ook nu nog stof tot nadenken en inzicht in de ethische normen van het door Seneca gestelde ideaal.

Seneca (ca. 4 v.Chr.-65 na Chr.) leidde een intens leven als politicus en filosoof. Hij werd als pedagoog belast met de opvoeding van de latere keizer Nero.  Toen hij in 60 consul werd, bestuurde hij in feite het rijk. Na zijn terugtreden uit Nero’s omgeving, wijdde hij zich in alle rust aan de wijsbegeerte. Hij was aanhanger van de Stoa, waarin de mens moet gehoorzamen1001004002729398 aan de rede die de kosmos leidt. Immers, als de ziel door de rede wordt geleid komt zij tot volledige rust, het Stoïcijnse ideaal.

Al met al dus gaat het bij Seneca veel over levenskunst, over je niet laten meevoeren door de massa, je ziel verzorgen, je niet laten meeslepen in woede, contemplatie, deugd en filosofie. Het boek is met zorg uitgegeven en voorzien van een met informatie volgestopte inleiding alsmede een namenregister en een woordenlijst.

Ook voor niet-classici is deze vertaling met zijn kostelijke inhoud, die nog altijd zeer actueel is, een waardevol bezit. Bestel hier

Schilderij: Luc Tuymans