De geluksparadox

Het belangrijkste inzicht in het proces van loslaten is dat niets een intrinsieke waarde heeft, behalve de waarde die jij er aan toekent. Niets is goed of slecht.

In ons dagelijks leven kunnen we soms erg druk zijn met wensen: “Oh, wat heb ik een zin in een lekkere curry” of “Ik ben heel hard aan vakantie toe!” Het probleem is dat je met deze gedachten emoties opgaat roepen. We zoeken gepassioneerd naar kicks, maar zoals we allemaal weten duurt die piekervaring vaak maar luttele momenten. En als het gevoel weg is, dan gaan we weer op zoek naar de volgende ervaring.

Ook negatieve gedachten: “Als ik nu maar geen lekke band krijg.” of “Ik wil bij deze vrouw geen blauwtje lopen.” brengen een gevoel van negatieve emotie.

Nu kun je zeggen: ‘Filter die emoties gewoon weg, hou je gevoel erbuiten.” Dan kun je eigenlijk net zo goed dood zijn. Waar haal je je dan nog de zin in leven vandaan? De sleutel zit in het feit dat jij in staat bent een transformatie te maken. Van goed en slecht naar voorkeur of afwijzing. Je kunt altijd ergens naar streven naar of van wegblijven.

Er bestaat een mooie paradox, onlangs opgeschreven door Mark Manson in zijn lezenswaardige boek: “The subtle art of not giving a f*ck.

“De drang op steeds maar op zoek te moeten gaan naar positieve ervaringen is op zich een negatieve ervaring. Het accepteren van negatieve ervaringen is op zich zelf een positieve ervaring.”