Moralistisch

Een punt van kritiek op het Stoïcisme kan zijn dat het nogal moralistisch is. Stoïcisme vertelt je hoe je het goed kunt doen. Dat zou dan impliceren dat “die ander” het niet goed doet. Dat voelt als morele superioriteit.

Als je mensen tegenkomt waarvan je vindt dat ze kortzichtig of egoïstisch zijn, beschouw dit dan als een oefening in empatisch vermogen en begrip van jouw kant. Je kunt dan wel een opvatting hebben over het gedrag van die ander, maar het is nooit de bedoeling iemand op dat gedrag te (ver)oordelen.

Lincoln zei: “Zij zijn precies wat wij zouden zijn in hun situatie”. Wanneer je zwakte bij een ander ziet, gebruik dat dan voor jezelf ter verbetering. Niet om te veroordelen of te mopperen.