Kwali-tijd!

Je wordt de hele dag geprikkeld en uitgedaagd via de media om nieuws tot je te nemen. Even een artikeltje op NU.nl, toch even naar het 6-uur journaal kijken, even kijken wat er op twitter wordt gezegd. En tijdens een verloren momentje: ‘Is er nog nieuws op Facebook?’

Epictetus schreef: Als je de kwaliteit van leven wilt verbeteren, wees dan tevreden met onwetendheid of wees zelfs dom over alles wat zich buiten jouw directe wereld afspeelt.

If you wish to improve, be content to appear clueless or stupid in extraneous matters.

Natuurlijk klinkt dit wat extreem en is het zelfs niet mogelijk als je bijvoorbeeld journalist bent of hedge-fund manager. Maar besef dat het meeste “breaking-news” gebaseerd is op halve waarheden, speculaties en bedoeld om de media tot jou te brengen (een commerciële bedoeling). Daar is helemaal niets mis mee. Maar je zult ervaren dat het ook wel eens fijn is, om eens een dagje niet zelf naar nieuwtjes te jagen of opgejaagd te worden door het nieuws. Leef in het moment en focus op wat je aan het doen bent, dat levert kwali-tijd op.