To be or not to be? Is dat wel de goede vraag?

Wie kent deze zin niet; de beroemde zin van Hamlet: Leef je of leef je niet? Of anders gezegd is het nobeler om te lijden onder alles wat het ‘wrede Lot’ je toeslingert of om de wapens op te nemen tegen een zee van zorgen en er al vechtend een einde aan te maken? Dat is de uitleg die je in Wikipedia aantreft.

Het is een stoïcijnse vraag waarvan ik onlangs een ander variant aantrof die mij zeer aanspreekt!

Ryan Holiday beschrijft in zijn boek “Ego is the enemy” het verhaal van John Boyd. Bijna niemand kent John Boyd, toch is het een van de belangrijkste militaire strategen geweest in de geschiedenis van Amerika. John gaf les aan de militairen en vertelde dan het volgende verhaal (ik vertaal vrij): Op een dag kom je op een kruispunt van je leven. Je moet een beslissing nemen. Als je de ene kant op gaat, dan kun je iemand ZIJN. Je zult compromissen sluiten, je zult vrienden krijgen en weer verliezen. Je bent iemand van de “club” , leidt het leven gericht op wat anderen van je verwachten.

Of, je gaat de andere kant op en gaat iets DOEN. Iets van betekenis voor je medemens, voor je land (John Boyd is tenslotte een militair) en voor jezelf. Je sluit geen compromissen maar je gaat voor wat JIJ WILT DOEN. Dan misschien maar geen vrienden en bazen die zeggen dat je het prima doet.

Zijn vraag is: “To be or to do? Welke weg ga jij? Op hoeveel van deze kruispunten ben jij al geweest?

Boyd wil laten zien dat als we niet oppassen we heel snel in de valkuil stappen van wat we denken dat goed is: we hebben een romantisch beeld van een carrière, het sterrendom van de BN’er. We worden gevleid door de snelheid waarmee we promotie maken, de hoeveelheid mensen waar je leiding aan geeft, de hoogte van je salaris of het aantal vrienden op Facebook.

Maar autoriteit hebben is iets anderen dan een autoriteit zijn. Of, en dit vertaal ik niet: “Impressing people is utterly different from being truly impressive!”

Dus, “To be or to do”, that’s the question!