Macht der gewoonte

Volgens Charles Duhigg (auteur van het boek ‘Macht der gewoonte’) bestaan gewoonten in onze hersenen uit de volgende drie delen:

  1. De aansporing              (prikkel om bepaald gedrag te vertonen)
  2. De routinehandeling   (het vertoonde gedrag)
  3. De beloning                (hoe ons brein het automatische gedrag voor de toekomst codeert)

Het veranderen van gewoonten

 

De bovenstaande optelsom van Charles Duhigg maakt dan ook duidelijk dat gewoonten geen lotsbestemming zijn, ze kunnen immers ook genegeerd, verandert of vervangen worden. Hetzij met moeite. Duhigg stelt op zijn website dan ook dat we onze gewoonten kunnen veranderen als we in staat zijn om onze routine te herkennen (bijv. het kopen van een ongezonde snack tijdens de lunchpauze).

routine
Bron: www.charlesduhigg.com

In zijn boek geeft Charles een analyse van gewoontepatronen, uitgewerkt in drie afdelingen rond individu, bedrijven en samenleving. De auteur, journalist bij The New York Times, baseert zich op honderden interviews, artikelen en wetenschappelijk onderzoek vanaf eind negentiende eeuw. Ieder 9200000040511337hoofdstuk begint met een verhaal uit de Amerikaanse cultuur, geschiedenis of bedrijfsleven en illustreert de stelling dat inzicht elke gewoonte kan veranderen. Ook onderzoeksgegevens en recente neurologische kennis worden verhalend weergegeven, waardoor de tekst levendig en inzichtelijk is. Factoren die een rol spelen bij gewoontevorming worden toegelicht met de ‘gewoontelus’ en de hersengebieden die daarbij betrokken zijn. Daarnaast wordt het belang van sleutelgewoontes bij opvoeding, studie en bedrijven uitgelegd. Thema’s zijn onder andere alcoholisme, roken, overgewicht, gokken en football. Verder verhalen uit het bedrijfsleven, zoals het succes van Starbucks koffie, tandpasta en de manipulaties in de muziekindustrie. Tot slot een handleiding met een stappenplan om gewoontes te veranderen. Heldere druk met schematische tekeningetjes, noten en register.

Bestel hier