Menselijke emoties

Martha Nussbaum (1947), is Amerikaans filosofe en hoogleraar recht en ethiek. Ze noemt zichzelf neo-stoïcijn. Ze laat in haar werk zien hoe abstracte ethische principes in concrete situaties kunnen worden toegepast. Emoties, die in dit boek centraal staan, spelen volgens haar een belangrijke rol in morele oordeelsvorming. Nussbaum heeft veel geschreven over emoties. Ze grijpt daarbij terug op de stoïcijnse traditie van Epictetus en anderen. Schaamte en wraak zijn irrationeel, betoogt ze conform de leer van de Stoa. Maar in tegenstelling tot de stoïcijnen gelooft ze niet dat alle emoties irrationeel zijn.Veel emoties zijn intelligent. Angst en boosheid kunnen bijvoorbeeld heel functioneel en gepast zijn. In die zin zijn ze zinnig en rationeel. In de morele opvoeding zou daarom ook ruimte moeten zijn voor het ontwikkelen van deze zinnige emoties.

Veelomvattend boek

In het eerste deel van dit boek laat ze zien hoe door de eeuwen heen in filosofie en psychologie met emoties is omgegaan. Ook persoonlijke ervaringen (de dood van haar moeder) gebruikt ze om aan te tonen dat emoties een vorm van cognitie zijn. Emoties zijn waardeoordelen die een1001004002713835 groot belang voor iemands welzijn toekennen aan dingen en mensen die de persoon zelf niet kan beheersen. In het tweede, meest geëngageerde deel staat mededogen centraal als positieve bijdrage die door emoties geleverd kan worden aan afwegingen in de persoonlijke en in de politieke sfeer. In het derde deel richt de auteur zich op het beeld van de liefde in literatuur, muziek en film. Een bijzonder veelomvattend boek, beslist niet eenvoudig, maar prikkelende literatuur voor serieus geïnteresseerden in het grensgebied tussen filosofie, psychologie en cultuur.

Bestel het boek hier