Zomergasten: een avondje oordelen

Gisteravond was de eerste aflevering van een nieuwe serie Zomergasten. De controversiële Libanees-Vlaamse activist Dyab Abou Jahjah mocht dit seizoen aftrappen. De presentator Thomas Erdbrink maakte van deze aflevering Zomergasten volgens velen een discussieprogramma in plaats van een gesprek. 

Op twitter ging het los. Links en rechts gooiden met termen als slachtoffers, daders en schuld. Zionisme werkte als rode lap.

Bij het analyseren van maatschappelijke (wereld) problemen zie je steeds vaker dat deze termen worden gebruikt in plaats van dat we rustig en weloverwogen met elkaar het gesprek aan gaan over oorzaken en oplossen van problemen.

Ideeën uit de Stoa kunnen ons grote steun bieden om onszelf niet mee te laten sleuren door gevoelens van woede en verontwaardiging over misstanden en teleurstelling. Ik maak mij daar overigens ook schuldig aan als het gaat om uitspraken van Donald Trump. Wat dat betreft heb ik nog veel te leren. Het enige wat ik niet doe is het in 140 tekens op het twitternetwerk gooien omdat dat volstrekt niet constructief is.

Stoïcisme helpt mij om de wereld zoals die nu is onder ogen te zien. Het leert mij te begrijpen hoe ik zelf denk en voel en hoe dat bij anderen kan werken. Laten we ons bezighouden met het ontzenuwen van vooroordelen, het verspreiden van goede informatie zodat mensen op basis van kennis en inzichten kunnen handelen en delen. Laat wensen, goed doordachte ideeën en argumenten onze drijfveer vormen om ons samen blijvend in te zetten voor een betere wereld….onze Aarde!