Stiekem verlang ik terug naar de deugden

Deugdzaamheid, wat is dat? En wat kun je ermee?

In de Stoïcijnse literatuur wordt het woord “deugd” veel gebruikt. Hiermee wordt bedoeld: uitblinken, bloeien of in je kracht staan. Deugd is gekoppeld aan kwaliteiten als wijsheid, moed en zelfdiscipline. Het gaat daarmee verder dan wat wij (voortkomend uit de christelijke traditie) onder deugd verstaan: braaf, rechtschapen, eerzaam. Deugd (in het engels: virtue) dekt dus niet helemaal de lading, het gaat meer om een excellente levenshouding!

Streven naar deugdzaamheid is een vorm van zelf-ontwikkeling, zowel in morele als therapeutische zin. Het heeft te maken met je waarden als met je kwaliteit van leven. Om op alle gebieden te kunnen “uitblinken” vraagt soms om opofferingen. Je moet uit je comfort zone komen of zelfs omgaan met angst en ongemakken. Zo kan vasten (zoals Christenen en Moslims dat doen) een onderdeel zijn het ervaren van ongemak en tegelijkertijd loutering opleveren.

Het streven naar deugdzaamheid in morele zijn gaat over het handelen in wijsheid, rechtvaardigheid en fair naar anderen. Het is wat in de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) ook wel wordt aangeduid met ecologie. In therapeutische zin is het streven naar zelfbeheersing en zelfdiscipline.

Wat betekent dit voor jou? Hier staat een aantal belangrijke vragen die je kunt beantwoorden. Hoewel eigenijk maken ze elke dag deel uit van je activiteiten waar je mee bezig bent!

  • Wat is voor jou het belangrijkste in het leven?
  • Waar gaat het leven voor jou over?
  • Hoe wil je herinnerd worden als je dood bent?
  • Waar wil je de meeste tijd aan spenderen?
  • Welke persoon zou je graag willen zijn? Als ouder, als kind, als buurman, als collega als….