De theorie van de halsband

Wat betekent het om Stoïcijn te (willen) zijn? Marcus Aurelius gaf een mooi voorbeeld: Als je een hond bent en aan een halsband loopt. Dan is je halsband je lot. Je kunt je eigen richting gaan maar je halsband beperkt je in de richting en de ruimte die je krijgt. Je kunt trekken, de grenzen opzoeken maar het is niet comfortabel dat bij voortduring te doen. Je kunt ook gewoon gebruik maken van de ruimte die de halsband biedt.

In beide gevallen geldt, het maakt eigenlijk niet uit hoe de omstandigheden zijn, maar meebewegen met de lijn is wel zo comfortabel.honden_halsband

Massimo Pigliucci, professor in New York, een bekend auteur over het stoïcisme, beschrijft in de New York Times wat hij doet om een stoïcijn te zijn. Zijn ochtendroutine bestaat uit een aantal mindfulness oefeningen. Tijdens zijn activiteiten overdag is hij zich zoveel mogelijk bewust van het feit dat hij hier en nu leeft. Dat besluiten die hij neemt respectvol moeten zijn ten opzichte van zijn medemens en de natuur. En in de avond neemt hij de tijd om na te denken over hoe hij het die dag heeft gedaan.

Voor Ryan Holiday begint de dag altijd met het schrijven in zijn dagboek. “Als ik iets opschrijf, maak ik mijn intenties manifest” zegt hij. Gedurende die dag is hij zich zo veel mogelijk bewust van wat hij die ochtend heeft opgeschreven.

Beide voorbeelden geven aan dat je binnen de ruimte van de halsband kunt oefenen, een bewustwordingsproces die zich uiteindelijk vertaald in onbewust (verbeterd) gedrag.

Het stoïcisme kent vele analogieën zoals met het Boeddhisme, het Christendom en het humanisme. Het is geen religieuze stroming, maar een gereedschapskist met handvaten om meer inzicht te krijgen in wie je bent en wie je wilt zijn en hoe om te gaan met de uitdagingen die het leven je biedt.

En misschien is heeft die halsband dan toch meer ruimte dan je in eerste instantie dacht.