Wraak

De beste wraak is om precies tegengesteld te zijn aan diegene die jou schade heeft berokkend.
-Marcus Aureliuscompassiedoen-150x150