Overpeinzingen – Aurelius

Marcus Aurelius wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa. Tijdens zijn veld9200000009984671tochten hield hij een filosofisch dagboek bij.  De fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen, ontstaan tijdens zijn zoektocht naar zichzelf en naar de zin van het universum, vertellen over twijfel en wanhoop, over overtuiging en vervoering.

In boek 6, 53 schrijft hij:

 Leer uzelf om nauwkeurig naar de woorden van een ander te luisteren en verplaats u zoveel mogelijk in degene die spreekt.

Het boek ligt bij mij op mijn nachtkastje, niet om in een keer uit te lezen, maar om elke avond een pagina tot mij te nemen of soms zelfs maar een regel.

Bestel hier: Overpeinzingen