Als je nog maar een dag te leven had

Graag delen we een praktisch en toegankelijk tv-college door Arjen van Veelen uit 2012 van de Humanistische Omroep over de stoïcijn Seneca.  http://www.human.nl/speel.VPWON_1175292.html Hoe zou je je leven inrichten als je wist dat je nog maar één dag te leven had? Volgens Seneca moet je elke dag nadenken over het eind van je leven. Alleen […]

Wie was Seneca?

Animatie uit tv-programma ‘Durf te Denken’ (HUMAN) door Sverre Fredriksen en Leander Huizinga. Tekst: Leon Heuts. Voice-over: Hadewych Minis. [wpvideo VQ1MhuXv]

Animatie van Overpeinzingen van Aurelius

Marcus Aurelius wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de oudheid. De fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen, ontstaan tijdens zijn zoektocht naar zichzelf […]